Leica Lino Line & Point Lasers

Leica Lino ML180 & ML90

Lazer profesional me shume linja per aplikime te brendshme dhe te jashtme.

Leica Lino L4P1

Lazeri me i fuqishem me shume vija per nivelim, shtrirje dhe vendosje.

Leica Lino L2P5G

Lazer kompakt me 2 linja te gjelberta dhe 5 pika.

Leica Lino L2P5

Lazer kompakt me 2 linja dhe 5 pika.

Leica Lino L2G

Lazer me vete nivelim me 2 linja te gjelbra shume te dukshme.

Leica Lino L2

Lazer kompakt me vetenivelim dhe trekembesh per shume qellime.

Leica Lino P5

Lazer me vete nivelim me 5 pika dhe adapter per shume qellime.

Kontakto per cmimin