Leica BLK3D

Matje profesionale 3D ne kohe reale
Leica BLK3D eshte nje zgjidhje per matje me foto 3D ne kohe reale. Duke kombinuar sensore mates, software, dhe aftesite e perpunimit te te dhenave, Leica BLK3D ben matje ne fotografi me saktesi profesionale ne kohe reale.  Çdo imazh i kapur eshte nje matje e plote dhe e sakte 3D.
Aftesite kompjuterike te avancuara eliminojne nevojen per lidhje rrjeti dhe sherbime cloud, duke siguruar qe profesionistet mund te marrin vendime me te shpejta brenda flukseve te tyre te perditshme te punes - qofshin matjen e hapesirave te paarritshme, krijimin e planeve te dyshemeve, vleresimin e instalimeve te ndertimit, dokumentimin e perparimit te ndertimit ose krijimin e dokumentacionit te matshem.
  • Beni fotografi. Matni çdo gje.
  • Dimensione te reja per fotot 2D.
  • Arti i fotogrammetrise. I thjeshtuar.
  • Dokumentacion progresiv i projektit per AEC.
  • Hyni ne projekte. Kudo, ne çdo kohe.
  • Zbulimi i objekteve dhe rregjistrimi.
  • Duke punuar me dysheme digjitale.
  • Ruani. Organizoni. Shperndani.
    Meso me shume

Kontakto per cmimin